W całym moim życiu przeszedłem wiele, ale pewien jestem tylko jednego. Na kaca najlepsze jest piwo.

Jerzy Pilch