Dajcie mi kobietę, która naprawdę kocha piwo, a podbiję świat.

Wilhelm II