Komisja ds. opracowania stylów piwnych wg PSPD w składzie:

  • Jacek Materski – przewodniczący
  • Krzysztof Lechowski
  • Tomasz Kopyra
  • Łukasz Jajecznica
  • Arkadiusz Makarenko
  • Łukasz Kojro
  • Marcin Chmielarz
  • Rafał Kowalczyk

luty 2014

Pojęcie stylów piwnych istnieje od samego początku piwowarstwa, czyli od kilku tysięcy lat. Nigdy na przestrzeni dziejów nie mieliśmy do czynienia ze zwykłym, zunifikowanym piwem, lecz z jego różnymi odmianami, gatunkami, stylami. Wiązało się to z odmiennymi kulturami, tradycjami i modami obowiązującymi w różnych państwach, wiązało się ze stosowaniem innych lub specyficznych dla danych regionów surowców, również rozwój technologii, techniki i wiedzy piwowarskiej wpływał na odkrywanie nowych stylów.

W nowoczesnej typologii i charakterystyce piwnych stylów dużą rolę odegrał brytyjski krytyk piwny Michael Jackson i jego publikacje opisujące różne odmiany piwne z całego świata. Pierwsze obszerne i szczegółowe kompendium piwnych stylów opracowała komisja ds. Opracowania Programu Certyfikowania Sędziów Piwnych (BJCP – Beer Judge Certification Program) powstała w łonie American Homebrewers Association w 1985 r. Dzięki piwowarom domowym, którzy z jednej strony kreują nowe style, a z drugiej kultywują warzenie odmian klasycznych, historycznych lub mało znanych możemy dzisiaj mówić o ponad 100 różnych stylach piwnych. Znajdują one uznanie również u producentów komercyjnych i zwykłych konsumentów na całym świecie.

Z czasem własnego opisu stylów piwnych podjęli się również The Brewers Association z USA oraz organizatorzy największych konkursów World Beer Cup, World Beer Awards czy European Beer Star.

Klasyfikacja stylów piwnych cały czas jest otwarta. Piwowarstwo stylowe w ostatnich latach przeżywa ogromny rozwój, a dzięki globalizacji i szybkiej wymianie informacji nieustannie się rozwija i inspiruje do nowych poszukiwań.

Również Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych włącza się aktywnie w próbę przedstawienia aktualnej typologii i charakterystyki piw. Powstała Komisja ds. opracowania stylów piwnych wg PSPD przyjęła trudne założenie opracowania i zbudowania opisów stylów piwnych od samego początku.
Oczywiście w trakcie prac nad opisem komisja wykorzystuje wiedzę zawartą w najpopularniejszych typologiach piwnych i opracowaniach z wielu stron świata, jednak podstawę opisu stanowi aktualna analiza najlepszych i najbardziej charakterystycznych piw komercyjnych na bieżąco dokonywana z punktu widzenia piwowarstwa domowego.


Zdecydowana większość opracowań dotyczących stylów piwnych wykorzystuje tradycje piwowarstwa i specyfiki amerykańsko-angielskiej. Natomiast piwna charakterystyka PSPD uwzględnia w dużej mierze tradycję Europy kontynentalnej jak i perspektywę naszego kraju, w którym kultura piwna powoli się odradza, a piwowarstwo domowe jest awangardowym nośnikiem tych przemian.

Stworzone przez PSPD opisy mają w pierwszej kolejności służyć piwowarom domowym, sędziom piwnym i organizatorom konkursów, ale również wszystkim, pragnącym zaczerpnąć wiedzy na temat bogactwa smaków, aromatów i różnorodności w świecie piwa.

Na początek przedstawiamy piwne style opracowane do końca 2013 r. Nie są to oczywiście wszystkie style, a praca na ich charakterystyką cały czas trwa. Piwowarstwo nieustannie się rozwija, style ewoluują, opisy będą więc na bieżąco aktualizowane i poprawiane.

ceskepivo ceskezlato 1